Fundusze Europejskie

Cele:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Zadanie:

 • Utrzymanie prowadzenia działalności
 • Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Wydatki ogółem: 226 914.12 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 226 914.12 PLN

Nr Umowy: POIR.03.04.00-24-0063/20-00
Umowa o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla The Software House, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

 

 Go To Brand 2020

The Software House Sp. z o.o. ( Ltd.) takes part in the Go To Brand 2020 project, sub-measure 3.3.3 “Support for SMEs in the promotion of product brands”, which is part of the Smart Growth Operational Programme 2014-2020, implemented by the European Development Fund. The participation in the project aims is to increase the competitiveness of The Software House Sp. z o.o. (Ltd.) through internationalisation of activities understood as strengthening the company’s position on selected foreign markets, developing existing relationships and establishing new business contacts. The individual economic missions planned as part of the project, participation in industry fairs and conferences, as well as financing of promotional materials and activities will enable us to:

 • increase brand recognition on prospective foreign markets, incl. Saudi Arabia, Great Britain, Germany, the Netherlands and Finland,
 • establish business relations and increase the number of signed contracts with international customers that will directly translate into increased export revenues.

Project value: PLN 403,900.00

Contribution of European Funds: PLN 225,780.00

Project duration: 12/03/2020 – 30/06/2022

 

The Software House Sp. z o.o. bierze udział w projekcie Go To Brand 2020, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych, stanowiącym częsć Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju. Celem naszego udziału w projekcie jest wzrost konkurencyjności firmy The Software House Sp. z o.o.poprzez internacjonalizację działalności rozumianą jako umocnienie pozycji firmy na wybranych rynkach zagranicznych, rozwinięcie istniejących relacji oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Zaplanowane w ramach projektu indywidualne misje gospodarcze, udział w targach i konferencjach oraz sfinansowanie materiałów i działań promocyjnych umożliwią nam:

 • zwiększenie rozpoznawalności marki na perspektywicznych rynkach zagranicznych, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Finlandii
 • nawiązanie relacji biznesowych i zwiększenie liczby kontraktów zawieranych z zagranicznymi klientami, co przełoży się na wzrost przychodów z eksportu

Wartość projektu: 403 900,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 225 780,00 PLN

Czas trwania projektu: 12/03/2020 – 30/06/2022

wave

Experience improved software development

Estimate your project

What do you want to achieve?

  You can upload a file (optional)

  Upload file

  File should be .pdf, .doc, .docx, .rtf, .jpg, .jpeg, .png format, max size 5 MB

  Uploaded
  0 % of

  or contact us directly at [email protected]

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Thanks

  Thank you!

  Your message has been sent. We’ll get back to you in 24 hours.

  Back to page
  24h

  We’ll get back to you in 24 hours

  to get to know each other and address your needs as quick as possible.

  Strategy

  We'll work together on possible scenarios

  for the software development strategy in sync with your goals.

  Strategy

  We’ll turn the strategy into an actionable plan

  and provide you with experienced development teams to execute it.

  Our work was featured in:

  Tech Crunch
  Forbes
  Business Insider

  Aplikujesz do

  The Software House

  Copied Tekst skopiowany!

  Nie zapomnij dodać klauzuli:

  Kopiuj do schowka

  Jakie będą kolejne kroki?

  Phone

  Rozmowa telefoniczna

  Krótka rozmowa o twoim doświadczeniu,
  umiejętnościach i oczekiwaniach.

  Test task

  Zadanie testowe

  Praktyczne zadanie sprawdzające dokładnie
  poziom twoich umiejętności.

  Meeting

  Spotkanie w biurze

  Rozmowa w biurze The Software House,
  pozwalająca nam się lepiej poznać.

  Response 200

  Response 200

  Ostateczna odpowiedź i propozycja
  finansowa (w ciągu kilku dni od spotkania).

  spinner