Fundusze Europejskie

Cele:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Zadanie:

  • Utrzymanie prowadzenia działalności
  • Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Wydatki ogółem: 226 914.12 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 226 914.12 PLN

Nr Umowy: POIR.03.04.00-24-0063/20-00
Umowa o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla The Software House, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

wave

Experience improved software development

Estimate your project

What do you want to achieve?

You can upload a file (optional)

Upload file

File should be .pdf, .doc, .docx, .rtf, .jpg, .jpeg, .png format, max size 5 MB

Uploaded
0 % of

or contact us directly at [email protected]

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thanks

Thank you!

Your message has been sent. We’ll get back to you in 24 hours.

Back to page
24h

We’ll get back to you in 24 hours

to get to know each other and address your needs as quick as possible.

Strategy

We'll work together on possible scenarios

for the software development strategy in sync with your goals.

Strategy

We’ll turn the strategy into an actionable plan

and provide you with experienced development teams to execute it.

Our work was featured in:

Tech Crunch
Forbes
Business Insider

Aplikujesz do

The Software House

CopiedTekst skopiowany!

Nie zapomnij dodać klauzuli:

Kopiuj do schowka

Jakie będą kolejne kroki?

Phone

Rozmowa telefoniczna

Krótka rozmowa o twoim doświadczeniu,
umiejętnościach i oczekiwaniach.

Test task

Zadanie testowe

Praktyczne zadanie sprawdzające dokładnie
poziom twoich umiejętności.

Meeting

Spotkanie w biurze

Rozmowa w biurze The Software House,
pozwalająca nam się lepiej poznać.

Response 200

Response 200

Ostateczna odpowiedź i propozycja
finansowa (w ciągu kilku dni od spotkania).

spinner